De klippen van het appelprocesrecht: één keer schieten

De klippen van het appelprocesrecht: één keer schieten

Appelleren is navigeren zonder uitwijkmogelijkheden, zo wordt af en toe op pijnlijke wijze geïllustreerd. De advocaat die een deelvonnis op zijn bureau krijgt met een voor zijn cliënt onwelgevallig dictum, doet er goed aan om ter voorbereiding op zijn appel het lichaam van het deelvonnis goed te analyseren op bindende eindbeslissingen die hij, indien voor zijn cliënt ongunstig, in één en dezelfde appelronde zal moeten bestrijden.