Het alsnog uitvoerbaar bij voorraad verklaren

Het alsnog uitvoerbaar bij voorraad verklaren

Artikel 234 Rv bepaalt dat indien een vonnis niet uitvoerbaarheid bij voorraad is verklaard, dit alsnog kan worden gevorderd bij incidentele vordering in hoger beroep. In artikel 351 Rv is ook de omgekeerde variant opgenomen: in hoger beroep kan bij incident gevorderd worden dat de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis in eerste aanleg wordt geschorst. In dit arrest oordeelt Gerechtshof Den Haag over een incidentele vordering om het vonnis van de kantonrechter hangende de appelprocedure alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.