Het proces-verbaal in de civiele procedure

Het proces-verbaal in de civiele procedure

De afgelopen decennia is het belang van de mondelinge behandeling in de civiele procedure toegenomen en daarmee ook het belang van het proces-verbaal.
Of een proces-verbaal moet worden opgesteld en in hoeverre partijen op de inhoud daarvan invloed kunnen uitoefenen, is onder het huidige recht per mondelinge behandeling verschillend.