Uitleg overgangsbepalingen Landelijk Procesreglement civiele dagvaardingszaken

Uitleg overgangsbepalingen Landelijk Procesreglement civiele dagvaardingszaken

In dit arrest gaat het om een puur procesrechtelijke vraag. In hoger beroep had het hof een zaak op de rol geplaatst voor het nemen van een memorie van grieven en de zaak vervolgens tweemaal aangehouden. Daarna heeft het hof de zaak verwezen naar een roldatum op een termijn van 53 weken. Dat alles gebeurde conform de vierde versie van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (LPR). Echter, na ommekomst van de 53-wekentermijn was inmiddels de zevende versie van het LPR van toepassing.