Rechtbank staat tussentijds hoger beroep na deelgeschil toe

Rechtbank staat tussentijds hoger beroep na deelgeschil toe

In een deelgeschilprocedure is beslist over de aansprakelijkheid en daarmee over de materiële rechtsverhouding tussen partijen. Nu de rechter in de bodemprocedure in beginsel gebonden is aan deze in het deelgeschil gegeven beslissing, moet het doelmatig worden geacht dat over deze beslissing, waarmee eiseres zich kennelijk niet kan verenigen, eerst in hoger beroep een oordeel zal worden gegeven. De rechtbank ziet hierin, en om redenen van proceseconomische aard, aanleiding tussentijds hoger beroep toe te staan.