Ten onrechte afwijzing verzoek om mondelinge behandeling ten overstaan meervoudige kamer

Ten onrechte afwijzing verzoek om mondelinge behandeling ten overstaan meervoudige kamer

Een comparitie voor de meervoudige kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had onder meer als doel partijen de gelegenheid te geven hun stellingen nader toe te lichten en is voor dat doel ook benut. Het hof kan dan bij een voortzetting van de zaak niet voorbij gaan aan een nieuw verzoek voor een nadere mondelinge behandeling voor de meervoudige kamer, tenzij er zwaarwegende belangen in het spel zijn.