AG HR beantwoordt vragen over tenuitvoerlegging arbitrale vonnissen in consumentenzaken

AG HR beantwoordt vragen over tenuitvoerlegging arbitrale vonnissen in consumentenzaken

Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam aan de Hoge Raad heeft gesteld in een zaak over de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken, heeft advocaat-generaal Valk advies uitgebracht. De vragen gaan, kort gezegd, over de toets die de rechter moet aanleggen als verlof wordt verzocht voor de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis. De zaak naar aanleiding waarvan de vragen zijn gesteld, betreft een verstekvonnis dat door een arbiter van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland is gewezen.