Hoogste bestuursrechtspraak: rechtseenheid in bestuursrecht door onderlinge afstemming

Hoogste bestuursrechtspraak: rechtseenheid in bestuursrecht door onderlinge afstemming

De Raad van State heeft samen met de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven een standpunt naar buiten gebracht over de organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak, waarin men er voor pleit om geen institutionele veranderingen door te voeren. Rechtseenheid in het bestuursrecht is goed te bereiken middels onderlinge afstemming.