Is een bestuurlijke waarschuwing een besluit? De Raad van State vraagt uw mening

Is een bestuurlijke waarschuwing een besluit? De Raad van State vraagt uw mening

Voor het eerst geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het publiek gelegenheid om mee te praten over een bij het college voorliggende rechtsvraag. Daarmee maakt de amicus curiae zijn entree in het bestuursrecht.