Rechtsnorm voor schaarse vergunningen geldt ook voor subsidies

Rechtsnorm voor schaarse vergunningen geldt ook voor subsidies

De voor schaarse vergunningen geldende rechtsnorm dat aan potentiële gegadigden op enigerlei wijze reële mededingingsruimte moet worden geboden, is ook van toepassing op subsidies. Met dit oordeel bevestigt de Afdeling de lijn in de (lagere) rechtspraak dat de overheid ook ten aanzien van schaarse subsidies een passende mate van openbaarheid moet verzekeren.