Concernregistratie toegestane eis in aanbesteding

Concernregistratie toegestane eis in aanbesteding

In het kader van een aanbesteding eisten enkele gemeenten dat inschrijvers die onderdeel uitmaken van een concern, een concernverklaring bij hun inschrijving indienen. Kort samengevat komt die erop neer dat de moedermaatschappij hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor de rechtmatige nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de met de dochtermaatschappij te sluiten raamovereenkomst. De kortgedingrechter oordeelt dat dit toelaatbaar is. Dat is vooral goed nieuws voor aanbesteders.