Indexering bedragen proceskosten bestuursrecht en griffierechten burgerlijke zaken

Indexering bedragen proceskosten bestuursrecht en griffierechten burgerlijke zaken

Met deze regeling worden diverse bedragen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2019 verhoogd.