Urgenda-arrest gaat vrijwel zeker van tafel

Urgenda-arrest gaat vrijwel zeker van tafel

De Nederlandse Staat speelt in cassatie tegen de Urgenda-uitspraak een ijzersterke kaart en de kans dat de Hoge Raad hier een andere draai aan kan geven is vrijwel nul. Het effect van een dergelijke cassatie zou kunnen zijn dat de Staat zich gerechtigd voelt om klimaatinterventies te temporiseren. Dat is weliswaar te betreuren, maar neemt niet weg dat de Hoge Raad geheel terecht een halt toe gaat roepen aan rechterlijke interventies die de politieke autonomie te vergaand beperken.