Oneerlijke subsidieverlening leidt tot conflict

Oneerlijke subsidieverlening leidt tot conflict

Het een-op-een subsidiëren van instellingen is niet langer vanzelfsprekend. De Afdeling merkt de door de gemeente in deze zaak te verdelen subsidie aan als schaarse subsidie. Daarvoor moet de Afdeling wel eerst een aantal formele hobbels nemen.
In de zaak gaat de Afdeling opnieuw in op de vraag wanneer sprake is van een wettelijk voorschrift in de zin van artikel 4:23 lid 1 Awb. Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen een beschikking en een algemeen verbindend voorschrift.