Derden met afgeleid belang kunnen belanghebbenden zijn in bestuursrecht

Derden met afgeleid belang kunnen belanghebbenden zijn in bestuursrecht

De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan in twee zaken waarin de vraag speelt hoe het belanghebbende-begrip moet worden uitgelegd in zaken binnen het sociaal domein. In overeenstemming met de conclusie van raadsheer advocaat-generaal Widdershoven komt de Raad tot het oordeel dat derden met een afgeleid belang belanghebbenden kunnen zijn in bestuursrechtelijke procedures.