Wanneer kunnen gebreken middels artikel 6:22 Awb worden gepasseerd?

Wanneer kunnen gebreken middels artikel 6:22 Awb worden gepasseerd?

In deze kwestie stelde appellant zich in hoger beroep op het standpunt dat de rechtbank het bestreden besluit had moeten vernietigen, omdat er in strijd met artikel 7:7 Awb geen schriftelijk verslag van de hoorzitting in bezwaar is gemaakt. De Afdeling is van oordeel dat de rechtbank er niet zomaar aan voorbij mocht gaan dat van de hoorzitting geen schriftelijk verslag is gemaakt, maar dat dit niet leidt tot een vernietiging, aangezien dit gebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb kan worden gepasseerd. Voor de praktijk is van belang dat het passeren van gebreken mogelijk is, mits belanghebbende door het gebrek in het bestreden besluit niet is benadeeld.