Welke eisen gelden voor het doen van een uitspraak in het openbaar?

Welke eisen gelden voor het doen van een uitspraak in het openbaar?

In twee uitspraken van 30 april 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de wijze van openbaarmaken van uitspraken via het Zaakverloopregister niet voldoet—en dat twee van de drie werkwijzen binnen de rechtspraak geen geldige digitale handtekening opleveren wegens het ontbreken van de vereiste tweefactorauthenticatie.