Besluiten op een Wob-verzoek: gebruik de juiste 'zoekslag'

Besluiten op een Wob-verzoek: gebruik de juiste 'zoekslag'

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een Wob-verzoeker meent dat niet alle aangevraagde stukken openbaar zijn gemaakt en dat er meer stukken zijn. Het is dan aan het college om aan te tonen dat op de juiste manier naar de gevraagde gegevens is gezocht en dat andere gegevens niet bij het bestuursorgaan berusten. De Rechtbank Midden-Nederland heeft een tweetal uitspraken gedaan die inzicht geven in de manier waarop het college die 'zoekslag' inzichtelijk kan maken.