Schorsingsincident en hoger beroep in zaak over avondklok

Schorsingsincident en hoger beroep in zaak over avondklok

Bij het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject—waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken—moet worden doorlopen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg.
Het hoger beroep vindt vrijdag plaats. De Staat heeft het gerechtshof met succes verzocht om een schorsingsincident—dat wil zeggen om de uitspraak van de voorzieningenrechter te schorsen in afwachting van de uitspraak in beroep.