Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens 2013

Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens 2013

In 2013 beantwoordde het College voor de Rechten van de Mens 2.581 vragen, ontving het 498 verzoeken om een oordeel en deed het 183 uitspraken. Het aantal zaken over afkomst is het meest gestegen, van 14 naar 18 procent. Bij de uitspraken waren geslacht (22 procent), handicap/chronische ziekte (17 procent) en leeftijd (17 procent) de drie meest voorkomende discriminatiegronden.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen