Gemeente aansprakelijk voor verkeerde informatie?

Gemeente aansprakelijk voor verkeerde informatie?

Het enkele feit dat een ambtenaar onjuiste (of onvolledige) informatie verstrekt op een gestelde vraag, betekent niet automatisch dat je de schade die van die inlichtingen het gevolg is, altijd op de gemeente kunt verhalen. Een kort overzicht van recente rechtspraak op dit punt.