Rapportage 2013 Internationale Mensenrechtenprocedures

Rapportage 2013 Internationale Mensenrechtenprocedures

Een overzicht van jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zaken waarbij Nederland partij was in 2013, evenals beslissingen in procedures bij andere internationale mensenrechteninstanties, met name het Europees Comité voor Sociale Rechten en de verdragsorganen van de Verenigde Naties.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen