Nieuwe regels voor intergemeentelijke samenwerking

Nieuwe regels voor intergemeentelijke samenwerking

Het voor gemeenten belangrijke wetsvoorstel Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen is door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in de invoering van de bedrijfsvoeringsorganisatie en ligt nu bij de Eerste Kamer. Drie in het oog springende onderwerpen uit het wetsvoorstel worden besproken.