Boetes en andere bestraffende sancties: VAR-preadviezen 2014

Boetes en andere bestraffende sancties: VAR-preadviezen 2014

Waar oplegging van bestraffende sancties als reactie op overtredingen in het verleden uitsluitend het domein was van de strafrechter, is de verhouding tussen het bestuursrecht en het strafrecht de afgelopen twee decennia zeer ingrijpend veranderd. Dit jaar staan op de jaarvergadering van de VAR bestraffende sancties centraal. Een samenvatting van de VAR-preadviezen 2014.