Eisen stelplicht wegbeheerder bij beroep op beperkte financiële middelen

Eisen stelplicht wegbeheerder bij beroep op beperkte financiële middelen

Voor de beoordeling of een opstalbezitter aansprakelijk is, kunnen diens financiële middelen van belang zijn. Omdat alle gegevens hierover alleen in handen zijn van de opstalbezitter, dient dit verweer voldoende te worden onderbouwd. Alsdan is de eiser in de gelegenheid om nader aan zijn eigen stelplicht en bewijslast te kunnen voldoen dat sprake is van een gebrekkige weg en aansprakelijkheid in de zin van art. 6:174 BW. De opstalbezitter kan niet volstaan met een beroep op ontoereikende financiële middelen.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen