Verstreken begunstigingstermijn last onder dwangsom is niet te verlengen

Verstreken begunstigingstermijn last onder dwangsom is niet te verlengen

Een nieuwe begunstigingstermijn kan aan een dwangsombesluit worden verbonden, als de eerste vervaltermijn (van een week) nog niet is verstreken. Volgens de Afdeling is dat toegestaan, omdat ingevolge artikel 5:32b Awb een dwangsom kan worden vastgesteld op onder andere 'een bedrag per tijdseenheid, waarin de last niet is uitgevoerd'. Nu de vervaltermijn van de eerste week nog niet was verstreken, kan er een nieuwe begunstigingstermijn aan de dwangsom worden verbonden.