Levering van diensten tussen overheidsorganen onderling: wanneer aanbesteden?

Levering van diensten tussen overheidsorganen onderling: wanneer aanbesteden?

Een onderdeel van een overheidsdienst mag zonder aanbesteding geen opdracht gunnen aan een ander onderdeel waarover het geen toezicht oefent. Alleen als de overheidsdienst over beide onderdelen volledig toezicht uitoefent, zou sprake kunnen zijn van een horizontale (in-house) opdracht. Maar of die van de aanbestedingsregels uitgezonderd zal zijn, laat het EU-Hof nog in het midden.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen