Waterschappen en schaliegaswinning: juridische aspecten