Hanteren gemiddelde prijs van alle inschrijvingen als optimum niet toegestaan

Hanteren gemiddelde prijs van alle inschrijvingen als optimum niet toegestaan

De Haagse kortgedingrechter heeft geoordeeld dat het onrechtmatig is een beoordelingssystematiek te hanteren waarbij de inschrijving met de prijs die het dichtst zit bij de gemidddelde prijs van alle inschrijvingen het hoogst scoort en dat de score vermindert naarmate een inschrijver verder van het gemiddelde aanbiedt, ook indien lager dan de gemiddelde prijs wordt aangeboden.