Staat aansprakelijk voor verkeerd advies BIBOB?

Staat aansprakelijk voor verkeerd advies BIBOB?

Het Landelijk Bureau BIBOB adviseert bestuursorganen (vooral burgemeesters) over het gevaar van misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties. Op basis van dit advies kan een burgemeester vergunningen weigeren of intrekken. Kan de Staat aansprakelijk worden gesteld als de burgemeester op basis van een verkeerd (en geheim) BIBOB advies een vergunning intrekt?