Aandeelhouderschap nv/bv en de nationale veiligheid

Aandeelhouderschap nv/bv en de nationale veiligheid

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe aandeelhouderschap in een Nederlandse nv of bv (mogelijke) toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. De juridisch-theoretische methodologie bestond uit een studie van Nederlandse en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en rechtsgeleerde literatuur.