Gemeenten en (extinctieve) verjaring

Gemeenten en (extinctieve) verjaring

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en ons hoogste rechtscollege hebben een aantal belangrijke arresten voor de verjaringspraktijk gewezen. Met deze arresten is het speelveld voor verjaringszaken flink veranderd. In dit blog gaan de auteurs kort in op deze ontwikkeling in de verjaringsjurisprudentie.