CBb sluit zich aan bij jurisprudentie over herhaalde aanvragen

CBb sluit zich aan bij jurisprudentie over herhaalde aanvragen

Eind 2016 wijzigden de Raad van State en de CRvB hun koers ten aanzien van herhaalde aanvragen. In deze nieuwe lijn stappen beide rechtscolleges af van het zogeheten ne bis-beoordelingskader. Met de onderstaande uitspraak sluit het College van Beroep voor het bedrijfsleven zich hierbij aan. Ook bij het CBb vervalt daarmee de ambtshalve beoordeling of sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.