Bevoegdhedenovereenkomst kan de doorslag geven bij subsidiegeschillen