Topscriptie: Bed, bad en brood

Topscriptie: Bed, bad en brood

In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde masterscriptie wordt onderzocht of het rechtstheoretisch verdedigbaar is dat eenieder—ondanks zijn status—toegang moet krijgen tot basale levensbehoeften. Tevens wordt geanalyseerd hoe dit uitgangspunt zich juridisch vertaalt op internationaal en nationaal niveau.