Overheid betaalt te laat: gevolgschade begrensd tot wettelijke rente

Overheid betaalt te laat: gevolgschade begrensd tot wettelijke rente

Een burger die (gevolg)schade lijdt als gevolg van te late betaling van een geldsom door de overheid, moet genoegen nemen met vergoeding van de wettelijke rente. Scharnierpunt is of de opgevoerde schade is te herleiden tot de te late betaling. In de praktijk heeft dit tot consequentie dat mogelijk aanzienlijke schadeposten voor eigen rekening van de burger blijven.