Foutief voorbeeld in Nota van Inlichtingen voor rekening van inschrijver