Verjaring bestuursrechtelijke geldschulden: versoepeling van eisen aan aanmaning

Verjaring bestuursrechtelijke geldschulden: versoepeling van eisen aan aanmaning

Vooral bij dwangsommen speelt verjaring een belangrijke rol. De verjaringstermijn is namelijk slechts één jaar na het verbeuren van de dwangsom. Regelmatig blijkt pas bij de Raad van State dat de bevoegdheid tot invordering al enige tijd verstreken is. Sinds 2014 is een versoepeling merkbaar aan de eisen die aan rechtsgeldige aanmaning gesteld worden.