Algemeenbelangbesluit vereist zorgvuldige voorbereiding

Algemeenbelangbesluit vereist zorgvuldige voorbereiding

De rechtbank oordeelt in deze uitspraak opnieuw dat een gemeente onvoldoende zorgvuldig is geweest bij het voorbereiden van een algemeen-belangbesluit waarmee activiteiten worden uitgezonderd van de Wet Markt en Overheid. De uitspraak past in de ontwikkeling dat overheden na het nemen van algemeen-belangbesluiten door de rechter worden teruggefloten.