Worden handhavingsbesluiten in bezwaar ex nunc of ex tunc getoetst?

Worden handhavingsbesluiten in bezwaar ex nunc of ex tunc getoetst?

De wijze van toetsing van besluiten op bezwaar in handhavingskwesties blijft de gemoederen bezig houden. De vraag is of deze beoordeling ex nunc (zoals de situatie nu is) dan wel ex tunc (zoals de situatie toen was) dient te worden verricht. Met andere woorden, moet met nieuwe of gewijzigde omstandigheden rekening worden gehouden?