Horen bij invordering voortaan verplicht

Horen bij invordering voortaan verplicht

De Raad van State heeft gevolg gegeven aan de aanbeveling van A-G Wattel om bestuursorganen voortaan te verplichten om een overtreder te horen alvorens een invorderingsbeschikking te nemen.