Conclusie raadsheer advocaat-generaal over afgeleid belang in het sociaal domein

Conclusie raadsheer advocaat-generaal over afgeleid belang in het sociaal domein

De advocaat-generaal is gevraagd te onderzoeken aan de hand van welke maatstaven moet worden beoordeeld of een derde belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht bij een niet aan die derde geadresseerde beschikking waarbij het recht op uitkering of een andere financiële aanspraak van de geadresseerde in het sociale domein wordt vastgesteld.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zorgverleners die bij de bestuursrechter willen procederen over een besluit van de gemeente dat is gericht aan een cliënt. Of om verzekeringsmaatschappijen die willen procederen over een besluit waarbij een arbeidsongeschiktheidsuitkering die aan een werknemer is toegekend, op de verzekeraar wordt verhaald.