Staatsaansprakelijkheid wegens gebrekkige implementatie van een EU-richtlijn?

Staatsaansprakelijkheid wegens gebrekkige implementatie van een EU-richtlijn?

Gebouwen moeten een energielabel hebben. Deze verplichting is gebaseerd op EU-milieuregelgeving. Veel bedrijven hebben terzake (nota bene onder aanmoediging van de overheid) investeringen gedaan, zoals het opleiden van personeel. Kunnen die bedrijven met succes schadevergoeding vorderen als de Staat de EU-regelgeving niet, of onjuist, implementeert? Daarover gaat de hier besproken zaak-EnergyClaim.
Voor Staatsaansprakelijkheid wegens gebrekkige implementatie van een EU-richtlijn stellen zowel het Unierecht als het Nederlandse recht de eis dat de richtlijn mede strekt tot bescherming van de individuele vermogensbelangen van de gedupeerden, althans dat die belangen zodanig nauw samenhangen met de doelstellingen van de richtlijn dat de schade valt onder het beschermingsbereik van de richtlijn.