Rechterlijke toetsing van algemeen belang besluiten

Rechterlijke toetsing van algemeen belang besluiten

Een artikel over jurisprudentie ten aanzien van zogenoemde algemeen belang besluiten. Een algemeen belang besluit leidt ertoe dat overheidsorganen de gedragsregels uit hoofde van de Wet markt en overheid niet hoeven na te leven. Een evaluatie van de Wet markt en overheid bevestigde het vermoeden dat gemeenten veelvuldig gebruikmaken van de algemeen belang uitzondering, om onder de regels uit te komen.
De Rechtbank Rotterdam heeft na diverse zaken een beoordelingsstandaard ontwikkeld. Aan de hand daarvan beoordeelt de rechtbank de totstandkoming van algemeen belang besluiten. In slechts één van de aan haar voorgelegde beroepszaken haalde het algemeen belang besluit de eindstreep; in de overige negen beroepszaken niet.