Interesse van raadslid in woning binnen nieuw vast te stellen bestemmingsplan: vooringenomenheid?

Interesse van raadslid in woning binnen nieuw vast te stellen bestemmingsplan: vooringenomenheid?

Het bevoegde bestuursorgaan binnen een gemeente voor de vaststelling van een bestemmingsplan is de gemeenteraad. Deze vaststelling dient op grond van de Awb zonder vooringenomenheid plaats te vinden. Uit de onderhavige uitspraak volgt dat van vooringenomenheid in principe geen sprake is als een raadslid interesse heeft getoond in een woning uit een project dat wordt mede mogelijk gemaakt door het vastgestelde bestemmingsplan. Bijkomende omstandigheden zijn vereist.