Discretionaire bevoegdheid staatssecretaris Justitie om verblijfsvergunning te verlenen vervalt

Discretionaire bevoegdheid staatssecretaris Justitie om verblijfsvergunning te verlenen vervalt

De Raad van State heeft advies uitgebracht over een ontwerpbesluit dat het Vreemdelingenbesluit 2000 wijzigt. Met dit besluit komt de huidige, algemene discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie om (alsnog) een verblijfsvergunning te verlenen, te vervallen. De algemene discretionaire bevoegdheid wordt vervangen door twee andere grondslagen waarop een verblijfsvergunning kan worden verleend.