Noot bij uitspraak over intrekking Nederlanderschap uitgereisde Jihadstrijders

Noot bij uitspraak over intrekking Nederlanderschap uitgereisde Jihadstrijders

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de Regeling intrekking Nederlanderschap van uitgereisde Jihadstrijders met dubbele nationaliteit niet in strijd is met het beginsel van effectieve rechtsbescherming. De regeling heeft echter geen terugwerkende kracht.