Wijzigingen in de Grondwetsherzieningsprocedure

Wijzigingen in de Grondwetsherzieningsprocedure

Een wijziging van de Grondwet moet twee keer behandeld worden door de Tweede en Eerste Kamer. Tussen deze twee lezingen moet een verkiezing van de Tweede Kamer plaatsvinden. Voorgesteld wordt dat de Tweede Kamer die aansluitend op de eerste lezing wordt gekozen, de tweede behandeling moet afronden. Doet zij dit niet, dan vervalt het voorstel van rechtswege.
Ook worden de leden van de Eerste Kamer voortaan voor zes jaar gekozen in plaats van vier jaar. Om de drie jaar worden 37 of 38 leden gekozen. En de tweede lezing van een grondwetsherziening wordt voortaan behandeld in een verenigde vergadering van de Tweede en de Eerste Kamer.