Noot over gevolgen Europese uitspraak voor de verzendtheorie in de Awb

Noot over gevolgen Europese uitspraak voor de verzendtheorie in de Awb

In dit arrest oordeelt het Hof van Justitie dat de Postrichtlijn zich verzet tegen een nationale regeling die alleen de afgifte van een processtuk aan een verlener van universele postdiensten erkent als gelijkwaardig aan de indiening van het processtuk bij de betrokken rechterlijke instantie. Dit arrest heeft gevolgen voor o.a. artikel 6:9 lid 2 Awb. Dit arrest is geannoteerd door Rogier Stijnen in AB 2019/349.