Bibob-uitspraak over (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

Bibob-uitspraak over (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband

De Raad van State heeft een belangrijke uitspraak gedaan over het zakelijk samenwerkingsverband. Deze uitspraak is om twee redenen relevant. Ten eerste maakt de Afdeling duidelijk dat wanneer de betrokkene gedurende de Bibob-procedure het zakelijk samenwerkingsverband stelt te verbreken, hij er geen enkele twijfel over kan laten bestaan of de zakelijke banden (zowel formeel als feitelijk) daadwerkelijk verbroken zijn. Enige twijfel daarover wordt in zijn nadeel uitgelegd. Ten tweede komt de Afdeling tot de conclusie dat het gebruik van het (verbroken) zakelijk samenwerkingsverband geen strijd oplevert met de EU Dienstenrichtlijn.